Endo Kardiyoloji 2024

Bilimsel Program
You are here:

Bilimsel Program

29 Nisan 2024, Pazartesi
Saat Oturum
13:15 – 13:30 Açılış
Dr. Kerim Güler, Dr. Tufan Tükek
  PANEL 1
Oturum Başkanları:
Dr. Tufan Tükek, Dr. Alpay Medetalibeyoğlu
13:30 – 14:00 Diyabet Patofizyolojisinde Adipoz Dokunun Önemi
Dr. Selçuk Yaylacı
14:00 – 14:30 Mikroplastikler ve Endotel
Dr. Saliha Serap Tükek
14:30 – 15:00 Kahve Arası
  PANEL 2
Oturum Başkanları:
Dr. Kerim Güler, Dr. Kenan Yalta
15:00 – 15:30 Ürik Asit ve Endotel İlişkisi
Dr. Alpay Medetalibeyoğlu
15:30 – 16:00 SGLT2 İnhibisyonunun Önemi ve Getirdikleri
Dr. Özgür Altun
16:00 – 16:30 Kalp yetersizliği güncelleme 2024
Dr. Samim Emet
16:30 – 17:00 Vakalar ile diyabet ve kalp yetersizliğine yaklaşım
Dr. Gazi Çapar, Dr. Yücel Arman, Dr. Özgür Altun, Dr. Samim Emet, Dr. Murat Köse, Dr. Naci Şenkal, Dr. Tufan Tükek
30 Nisan 2024, Salı
  PANEL 3
Oturum Başkanları:
Dr. Murat Köse, Dr. Cafer Zorkun
09:00 – 09:30 Endoplazmik Retikulum Stresi ve Önemi
Dr. Murat Akarsu
09:30 – 10:00 Diyabette Endotel Disfonksiyonu Olan Hastalarda Protein Kinaz C Yolu
Dr. Yücel Arman
10:00 – 10:30 Kahve Arası
  PANEL 4
Oturum Başkanları:
Dr. Samim Emet, Dr. Barış Ökçün
10:30 – 11:00 Kardiyak Amiloidoz Tanı ve Takibi
Dr. Cafer Zorkun
11:00 – 11:30 AKS Güncelleme 2024
Dr. Ali Elitok
11:30 – 12:00 Yaşlı Hastada Endotel
Dr. Mehmet Akif Karan
12:00 – 12:15 Kahve Arası
12:15 – 13:00 UYDU SEMPOZYUMU

JARDİANCE ile Koruma, TRAJENTA ile Kolaylık Süper Gücünüz Olsun
Prof. Dr. Tufan Tükek, Prof Dr. Kerim Güler

13:00 – 14:30 Öğle Yemeği
PANEL 5
Oturum Başkanları:
Dr. Ali Elitok, Dr. Şengül Aydın Yoldemir
14:30 – 15:00 Transtorasik ekokardiyografinin acilde kullanımı
Dr. Derya Baykız
15:00 – 15:30 Spor Çeşitleri ve Endotel Sağlığı
Dr. Bülent Bayraktar
15:30 – 15:45 Kahve Arası
  PANEL 6
Oturum Başkanları:
Dr. Attila Önmez, Dr. Murat Akarsu
15:45 – 16:15 Beslenme çeşitleri ve endotel sağlığı
Dr. Timur Selçuk Akpınar
16:15 – 16:45 Lökosit endotel ilişkileri ve tip 2 diyabette önemi
Dr. Şengül Aydın Yoldemir
16:45 – 17:00 Kahve Arası
  PANEL 7
Oturum Başkanları:
Dr. Mehmet Akif Karan, Dr. Timur Selçuk Akpınar
17:00 – 17:30 Hipertansiyon ve Dislipidemi 2024: Endotel İlişkili 2 Suç Ortağı
Dr. Barış Ökçün
17:30 – 18:00 Endotel Hücre Hasarıve koagülasyon bozuklukları
Dr. Mustafa Nuri Yenerel
1 Mayıs 2024, Çarşamba
  PANEL 8
Oturum Başkanları:
Dr. Yücel Arman, Dr. Alpay Medetalibeyoğlu
09:00 – 09:30 Endotel Fonksiyonlarının Noninvaziv Değerlendirilmesi
Dr. Naci Şenkal
09:30 – 10:00 Anemi ve Endotel Fonksiyonları İlişkisi
Dr. Murat Köse
10:00 – 10:30 Diyabetik Nefropatinin Erken Dönem Belirteçleri ve Tedavisi
Dr. Hilmi Erdem Sümbül
10:30 – 11:00 Kahve Arası
11:00 – 11:30 Sözlü Bildiri Oturumu

Oturum Başkanları: Dr. Naci Şenkal, Dr.Murat Köse

Oksijen Kapanı: Kronik Böbrek Yetmezliği ve Methemoglobin İlişkisi
Asis.Dr. Onur Kağan Öztaş
– Psikoterapi İle Takip Edilen Tip 1 Diyabetes Mellitus Vakası
Asis.Dr. Gözde Demir Yıldız
– Sglt2 İnhibitörleri Kalp Yetmezliği Olmayan Diyabet Hastalarında Pro-bnp Seviyelerini Düşürür
Asis. Dr. Nilsu Kalaycı

11:30 – 12:00 Akılcı İlaç
Dr. Naci Şenkal
12:00 – 12:15 Kapanış

Kayıt Konaklama

Bildiri Gönderimi

Düzenleme Kurulu

0
Konuşmacı
0
Oturum