Endo Kardiyoloji 2023

Bilimsel Program
You are here:

Bilimsel Program

19 Mayıs 2023, Cuma
Saat Oturum
13:45 – 14:00 Açılış
Prof. Dr. Kerim Güler, Prof. Dr. Tufan Tükek
14:00 – 14:45 İlaçlar ve endotel etkileşimi
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Kerim Güler
Prof. Dr. Tufan Tükek, Doç. Dr. Samim Emet, Dr. Öğ. Üyesi Naci Şenkal
14:45 – 15:15 Mikrobiyata ve endotel
Prof. Dr. Timur Selçuk Akpınar
15:15 – 15:30 Kahve Arası
15:30 – 16:00 Oturum Başkanı: Prof. Dr. Tufan Tükek
Diyet, bariatrik cerrahi ve endotel etkileşimi
Prof. Dr. Murat Köse
16:00 – 16:30 Yaşlılık ve endotel
Prof. Dr. Mehmet Akif Karan
16:30 – 16:45 Kahve Arası
16:45 – 17:15 Oturum Başkanı: Prof. Dr. Murat Köse
İnsülin direnci sonuçları; mitler ve gerçekler
Doç. Dr. Özgür Altun
17:15 – 17:45 Demir eksikliği anemisi. Tedavi ile gelen kazanımlar.
Dr. Öğ. Üyesi Naci Şenkal
17:45 – 18:20 Sözlü Bildiri Oturumu
Oturum Başkanılar: 
Prof. Dr. Murat Köse, Doç. Dr. Alpay Medet Alibeyoğlu

SS-001 Covid 19’A Bağli Hasta Ötiroid Sendromu Gelişen Hastalarda Mortaliteye Etki Eden Parametreler
Yusuf Karadeniz
SS-002 Tünel Tipi Patent Foramen Ovale İle Birlikte Gelişen İnfektif Endokardit: Sjögren Sendromu Ve Non-Hodgkin Lenfoma Eşlikli Vaka Sunumu
Mustafa Altınkaynak
SS-003 18-50 Yaş Arası Pulmoner Emboli Tanısı Alan Hastaların Etiyolojik Görüntüleme Ve Laboratuar Olarak Değerlendirilmesi
Şengül Aydın Yoldemir
SS-004 Covid-19 Olası/Kesin Tanılı Hastalarda Bakteriyemi Oranı, Etiyolojisi Ve Prognostik Önemi
Akif Bayyiğit
SS-005 Vücut İçin Önemli Bir Element Selenyumun Çinko,Hdl,Ldl,Glukoz İle Olan İlişkisi
Neval Aksoy
SS-006 Obezite Nedeniyle Uzun Süreli Liraglutid 3,0 Mg Kullanan Hastalarda Biyokimyasal Parametrelerin Değerlendirilmesi
Serap Çetiner
SS-007 Göğüs Ağrısı İle Acil Dahiliye Polikliniğine Başvuran Hastaların 1 Yıllık Retrospektif Gözlemsel Analizi
Mustafa Lütfi Yavuz
20 Mayıs 2023, Cumartesi
09:00 – 09:30 Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ali Elitok
D vitamini Adipoz doku ve endotel ilişkisi. Gerçekten bu kadar etkili mi?
Doç. Dr. Murat Akarsu
09:30 – 10:00 Karaciğerin yağ ile serüveni
Doç. Dr. Şengül Aydın Yoldemir
10:00 – 10:15 Kahve Arası
10:15 – 10:45 UYDU SEMPOZYUM
Demir Eksikliği ve Anemisinde Sürdürülebilir Tedavi
Prof. Dr. Tufan Tükek
10:45 – 11:00 Kahve Arası
11:00 – 11:45 Oturum Başkanı: Prof. Dr. Kerim Güler
İnme önlenebilir mi? Atriyal fibrilasyon neden önemli?
Prof. Dr. Ali Elitok
11:45 – 12:30 Hipertrigliseridemi yönetimi. Kime? Ne zaman?
Doç. Dr. Alpay Medet Alibeyoğlu
12:30 – 13:30 Öğle Yemeği
13:30 – 14:15 Diyabette tedavinin yoğunlaştırılması
Doç. Dr. Yücel Arman
14:15 – 14:30 Kahve Arası
14:15 – 14:45 UYDU SEMPOZYUM
Tip 2 Diyabette 2 Yeni: Vildagliptin ve Pioglitazonun Tedavideki Yeri
Yeni Tanım
Prof. Dr. Tufan Tükek
Yeni Komplikasyon
Prof. Dr. Sabahattin Kaymakoğlu


14:45 – 15:00 Kahve Arası
15:00 – 15:30 Oturum Başkanı: Prof. Dr. Atilla Bitigen
Kanser, kardiyovasküler hastalıklar ve endotel etkileşimi
Doç. Dr. Cafer Zorkun
15:30 – 16:30 Vakalarla diyabet ve kalp yetersizliğine yaklaşım
Dr. Öğ. Üyesi Naci Şenkal, Doç. Dr. Alpay Medet Alibeyoğlu, Prof. Dr. Murat Köse, Doç. Dr. Samim Emet, Doç. Dr. Yücel Arman, Prof. Dr. Timur Selçuk Akpınar, Prof. Dr. Tufan Tükek, Prof. Dr. Kerim Güler
16:30 – 16:45 Kahve Arası
16:45 – 17:15 Oturum Başkanı: Doç. Dr. Yücel Arman
Gebelik, endotel ve KV Hastalıklar
Doç. Dr. Samim Emet
17:15 – 18:00 SGLT2 inhibisyonu diyabet ilacı mı, değil mi?
Doç. Dr. Murat Akarsu, Doç. Dr. Samim Emet, Doç. Dr. Yücel Arman, Prof. Dr. Atilla Bitigen, Prof. Dr. Tufan Tükek
21 Mayıs 2023, Pazar
09:00 – 09:45 Oturum Başkanı: Prof. Dr. Atilla Bitigen
Diyabette kalp krizi önlenebilir mi?
Doç. Dr. Samim Emet, Doç. Dr. Cafer Zorkun, Prof. Dr. Atilla Bitigen, Prof. Dr. Tufan Tükek
09:45 – 10:15 Radyolojik olarak endotel fonksiyonlarının değerlendirilmesi
Uz. Dr. Görkem Durak
10:15 – 10:45 Akılcı İlaç Kullanımı
Dr. Öğ. Üyesi Naci Şenkal

Kayıt Konaklama

Bildiri Gönderimi

Düzenleme Kurulu

0
Konuşmacı
0
Oturum